دندانهایی با پوسیدگی وسیع معمولا نیاز به عصب کشی پیدا می کنند. اما با دانش، تشخیص و مهارت کافی، امکان آن هست که همانند تصویر بالا، برخی از آنها را بتوان بدون عصب کشی ترمیم کرد.

آیا می توان دندان های خیلی پوسیده را بدون عصب کشی پر کرد؟

توضیح: روش درمان پرکردن بدون عصب کشی پیشتر توسط همکاران اطلاع رسانی شده است °. اما از آنجا که خانم دکتر هاله حشمت، دانشیار گروه ترمیمی در این گروه پژوهشی همراه بوده و در حال حاضر در مطبمان نیز مبادرت به انجام این درمان می نمایند، از ایشان خواهش کردم زحمت کشیده و برای مراجعینی که دوست دارند …

آیا می توان دندان های خیلی پوسیده را بدون عصب کشی پر کرد؟ ادامه »