مثلثهای سیاه بین دندانها: علت ایجاد، پیشگیری و درمان آنها

از پیشامدهایی که در حین درمان ارتودنسی ممکن است برای بیماران بزرگسال بوجود آید تحت عنوان مثلثهای سیاه (Black Triangles) از آن یاد می شود، زمانی است که دندانهای نامرتب پیشین بیمار (غالبا بزرگسالان) که در ابتدا نامرتب بوده توسط ارتودنسی مرتب گردیده و فضاهای خالی مثلث شکل بین دندانها ظاهر می شود. ابتدا به …

مثلثهای سیاه بین دندانها: علت ایجاد، پیشگیری و درمان آنها ادامه »